Sítě TN, TT, IT

<<=== Menu ===>>

   Soustava TN-C je čtyřvodičová a PEN vodič je zároveň nulový i ochranný. Soustava TN-S je pětivodičová s odděleným nulovým a ochranným vodičem. Dodavatelský systém TN-C může být u odběratele převeden na systém TN-S a pak mluvíme o TN-C-S systému.

Tabulka písmen soustvy:

1. písmeno: způsob uzemnění u dodavatele v transformátorové stanici T - uzemnění jednoho bodu soustavy
I - izolování všech živých částí od země, nebo spojení nulového bodu soustavy se zemí přes impednaci
2. písmeno: způsob uzemnění kostry přístrojů T - přímé uzemnění kostry přístrojů
N - spojení kostry zařízení se zemnícím vodičem distribuční sítě
3. písmeno: uspořádání neutrálního a ochranného vodiče C - ochranný vodič a neutrální vodič spojeny do jednoho vodiče PEN
S - PE a N jsou odděleny

<<=== Menu ===>>

Stránky vytvořil Blackilla ®