Stupně ochrany IPxx a grafické značky

<<=== Menu ===>>

Tabulka IPxx:

první číslice stupně ochrany před dotykem a vniknutím pevných těles druhá číslice stupně ochrany proti vniknutí vody
0 nechráněno 0 nechráněno
1 ochrana před dotykem hřbetem ruky, tělesa Φ ≥ 50mm 1 ochrana proti svisle kapajicí vodě
2 ochrana před dotykem prstem, tělesa Φ ≥ 12,5mm 2 ochrana proti vodě kapajicí ve sklonu 15°
3 ochrana před dotykem nástrojem, tělesa Φ ≥ 2,5mm 3 ochrana proti kropení a dešti ve sklonu 60°-90°
4 ochrana před dotykem drátem, tělesa Φ ≥ 1mm 4 ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů
5 ochrana před sedajícím prachem a dotykem drátem 5 ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů
6 ochrana před dotykem drátem a prachotěsné 6 ochrana proti intenzivně stříkající vodě ze všech směrů
    7 ochrana proti vodě při dočastném ponoření
    8 ochrana proti vodě při trvalém ponoření

Tabulka grafických značek:

chráněno proti svisle padající vodě - IP X1 chráněno proti kropení a dešti - IP X3
chráněno proti stříkající vodě - IP X4 chráněno proti tryskající vodě - IP X5
chráněno proti dočasnému ponoření - IP X7 chráněno proti trvalému ponoření - IP X8
chráněno proti prachu a dotykem drátem - IP 5X prachotěsné a chráněno proti dotyku drátem - IP 6X

<<=== Menu ===>>

Stránky vytvořil Blackilla ®